„Alternatīvo energotehnoloģiju izmantošanas iespējas Latvijā”

Š.g. 14.decembrī notika seminārs „Alternatīvo energotehnoloģiju izmantošanas iespējas Latvijā”, semināra norises vieta Maritim Park Hotel, Slokas ielā 1.

Semināra mērķis - izglītot tipveida mājsaimniecību īpašniekus par alternatīvajām energotehnoloģijām, to iespējām un trūkumiem. Seminārs tika iedalīts trijās tematiskajās daļās; semināru ar ievadvārdiem atklāja SIA „BELSS” valdes priekšsēdētājs Tālis Ziediņš. Savā uzrunā T. Ziediņš izteica pateicību asociācijām par atbalstu izstrādājot šo projektu. Semināru vadīja Vides filmu studijas pārstāvis – Sandijs Semjonovs.

Pirmajā daļā uzstājās :

* Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta direktors - Valdis Bisters ar prezentāciju “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta izmantošanas iespējas”.

Lejupielādēt prezentāciju.

* SIA „BELSS” attīstības vadītājs - Kārlis Maulics ar prezentāciju un informatīvu videomateriālu „Interaktīvā mājaslapa mājsaimniecību pārejai”.

Lejupielādēt prezentāciju.

* Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta eksperte Veronika Gomančenko ar prezentāciju par Vides Ministrija Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāto konkursu "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

Lejupielādēt prezentāciju.

Otrajā daļā semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar citu valstu pieredzi, būvējot zemas patēriņa ēkas. Ar informatīvu prezentāciju uzstājās Marks Vaghorns (Mark Waghorn), savā prezentācijā stāstot par pieredzi zema patēriņa fermu projektēšanā Lielbritānijā, kā arī Sandijs Semjonovs prezentēja video materiālu par Dāniju.

* Arhitekts Marks Vaghorns ar prezentāciju „Living Off-Grid „ (angļu val.).

Lejupielādēt prezentāciju.

* Vides aizsardzības un siltuma sist. institūta pārstāvis Dzintars Jaunzems ar prezentāciju Saules kolektori un paneļi.

Lejupielādēt Dzintara Jaunzema prezentāciju.

* SIA "Kalni & Vējš" valdes priekšsēdētājs Valdis Lācis par Vēja enerģijas izmantošanu.

Lejupielādēt prezentāciju.

* SIA „Grandeg” pārstāvis Pauls Irbītis ar prezentāciju par Biomasas apkures katliem.

Lejupielādēt prezentāciju.

* SIA „BELSS” pārstāvis Kaspars Sproģis ar prezentāciju par Siltumsūkņiem.

Lejupielādēt prezentāciju.

* Semināra noslēgumā par Energoefektivitāti stāstīja SIA BELSS pārstāvis Mārcis Gedrovičs.

Lejupielādēt prezentāciju.