Par mums

SIA “BELSS” 2009. gada 17. jūlijā noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju par projekta “Interaktīvā mājas lapa, mājsaimniecību pārejai uz alternatīvajām energotehnoloģijām” realizēšanu. Projekta mērķis ir radīt interaktīvu, jebkuram datorlietotājam funkcionāli pieejamu mājas lapu, ar kuras starpniecību tiks popularizētas alternatīvās energotehnoloģijas.


Projekta autors

SIA “BELSS” darbojas kopš 1994.gada telekomunikāciju, inženierbūvju projektēšanas un būvniecības kā arī energoefektivitātes jomās. Šobrīd SIA “BELSS” projektēšanas nodaļā strādā 25 dažādu profilu inženieri, kā arī projektu izstrādē tiek piesaistīti vairāk kā 10 ārpus štata darbinieki – inženieri un arhitekti.

Mājas lapas saturs

Pēdējo 50 gadu 10 populārākie tipveida individuālo dzīvojamo māju projekti ar 40 alternatīvo energotehnoloģiju risinājumiem katram projektam. Lietotājam interaktīvi mainot kritērijus, mājas lapa piedāvā atbilstošā risinājumā tehnisko projektu stadijā ar rasējumiem.

Rezultāts

Tehniskais projekts, kurā parādīts izvēlētais alternatīvo energotehnoloģiju risinājums. Saskaņojot projektu, mājsaimniecību īpašnieki varēs uzstādīt izvēlēto alternatīvo energotehnoloģiju. Piedāvāto alternatīvo energotehnoloģiju ieviešana mājsaimniecībās paaugstinās to energoneatkarību vairāk kā par 10%.

Nākotnes vīzija

Mājas lapu plānots papildināt ar tehnisko informāciju par iespējām mājsaimniecībām pāriet uz alternatīvajiem energoresursiem.


Nomaini mājsaimniecības energoapgādi

pret atjaunojamiem energoresursiem!